Rakovina prostaty

Rakovina prostaty

Chcem sa opytať čo znamena diagnoza - acinarny adenokarcinom Gleason skore 7 /3+4/,aka je liečba a pod.
Luboslava, 1. októbra 2009
Acinárny adenokarcinóm: ide o najčastejší variat karcinómu (rakoviny) prostaty. Tvorí 95% karcinómov prostaty. Ak by sme to preložili do slovenčiny ide o rakovinu lalôčikov (acinov) prostatickej žľazy. (prostata je žľazový orgán).Glerasonovo skóre (3+4) určil patológ z vyšetrenia tkaniva prostaty. Tento údaj hovorí ako je tkanivo zrelé. Predstavte si stupnicu od 2 do 10. Gleason 7 (najmä jeho lepší variant 3+4) sa považujúza stredný variant diferenciácie buniek.Z týchto dvoch údajov sa nedá nič povedať o spôsobe liečby.Chýbajú údaje: vek pacienta, jeho celkový zdravotný stav a komplikujúce choroby, hodnota PSA pred biopsiou, štádium choroby (lokalizované, lokálne pokročilé alebo metastatické).
, 1. októbra 2009