rakovina prostaty

rakovina prostaty

Prosím o radu. Manžel, 47 rokov, v r.2007: extirpovaný névus z pr. brušnej steny, histol. malígny melanóm. LU-negat. Bez ďalšej onkoTh, len dispenzariz. Okt.2008: PSA 23, biopsia negat., liečba chron. prostatitídy. Marec 2009: PSA 28, apríl biopsia negat., liečba detto. Júl 2009: PSA 25, Aug, 2009: biopsia: Ca prostaty, Grade 2, Gleason 6/3+3/, bez mikíznych obtiaží, nokturia 1, prostata malá, hladká, ohraničená, nebolestivá, pr.lalok evidentné palp. susp. z CaP, ľ. lalok tuhší. mechúr bpn, prostata 20g.Vzorky 4 ks z pr.laloka: 4x potvrdené Ca prostaty, acinárny typ. Vysoké PIN, low, high grade. Gr.3,Gl.8/4+4/, intrav. nádor. perm. nezistená, perin. šírenie neprítomné, nádor. štruktúry tvoria 2x 15%, raz10%, raz25%. Vzorky 4ks z ľ.laloka: detto 3 vzorky, ale Gr.2, Gl.6/3+3/,5%. Štvrtá vzorka negat. Nasadená liečba: Decapeptyl, Flutasina 250mg, 3x1. Sept.2009: vyšetrenie MR 1,5T: Prostata s nehomog.postkontr.sýtením, lokaliz. viac vpravo bazálne a bez sýtenia v latárnej časti vľavo, s ostrými kontúrami, a bez jednoznačných MR diferenc. známok prerastania do semen.mechúr. a do moč. mech. Polyp vľavo bazálne v z.st.moč.mech. Patolog. zväčš. uzliny nediferencovateľné. Sept.2009: vyšetr. scintigrafické, nález negat., bez mts. Posledné vyš. urológa/11.9.2009/: Obj: negat. na prít. mts, MRI prostaty a malej panvy, ochor. lokalizované, bez prerastania do okolitých štruktúr, bez mts v LU. Záv.: CaP, T2b-3a, Gr.3, Gl.8, lokalizovaný podľa dostupných vyšetrení. Odpor. radikálna prostatektónia. Manžel bol konzult. s chirurgom. Ten: je možné uvažovať o non-nerve-sparing radik. prostatekt. Ale manžel sa zľakol operácie, vedľ. účinkov a či vôbec bude oper. úspešná. Lebo chirurg mu povedal o šanci úsp.50%. Manžel sa nevie rozhodnúť, radšej by postúpil radikálnu rádioterapiu. Manžel sa lieči ešte na astmu. Prosím o Váš názor. Neexistuje nejaká nová liečba, kt. by nahradila radikálnu prostatektóniu? Viete mi aj odpovedať, či uvedený CaP sa správa agresívne? Manžel športuje 4x do týždňa. /beh, futbal/. Nemôže mu to intenzívne prekrvenie tela kyslíkom pri športe urýchliť rast nádor. buniek, ich lepšiu výživu? Vopred Vám pekne ďakujem za Váš názor a za Váš čas venovaný môjmu príspevku. S pozdravom Lucia.
Lucia, 23. septembra 2009
Podľa bioptického nálezu ide o karcinóm prostaty s priaznivou prognózou (Gleasonove skóre 3+3). Otázka liečby: tzv lokalizovaného karcinómu, ktorý je prítomný v prostate). Liečba lokalizovaného karcinómu spočíva buď v chirurgickom odstránení celej prostaty, rádioterapii z vonkajšieho zdroja, rádioterapii z tzv. brachyterapiou a aktívné sledovanie. Každá z metód má svoje výhody a riziká. Ak Váš manžel odmieta operáciu, tak treba zvážiť rádioterapiu. Okrem rádioterapie podávanej z vonkajšieho zdroja v nemocnici sv. Alžbety majú tzv. brachyterapiu. Ide o liečbu žiarením, pri ktorej sa do prostaty nastrielajú rádioaktívne zrná. Nemocnica sv. Alžbety, rádioterapeutické oddelenie Heydukova ul. Bratislava. Tam sa informujte o brachyterapii. Aktívne sledovanie neprichádza do úvahy pre zvýšený PSA nad 20 ng/ml.S ohľadom na hodnoty PSA by bolo vhodné dokázať, že nádor je skutočne lokalizovaný iba na prostatu a bolo by vhodné urobiť tzv. scintigrafiu kostí.Ak ide skutočne o lokalizovaný karcinóm (bez metastáz v kostiach) informujte sa o brachyterapii.
, 23. septembra 2009