Rakovina prostaty

Rakovina prostaty

Pred necelými 3 mesiacmi mi bola zistená odbornými vyšetreniami akonkrétne BIOPSIOU diagnóza C61.Po výsledkoch z vyšetrení mi ošetrujúci lekári navrhli a nasadili liečbu /hormonálnu/ injekciami 1x mesačne ANDROCUR DEPOT a 1x za 3 mesiace LUCRIN.Je navrhnutá aj ďaľšia liečba a to RADIOBRACHITERAPIA v BA na OÚ.Prosím o zodpovedanie odborníkom na otázku, či takáta liečba je postačujúca, či ju nie je potrebné doplniť o ďaľšiu.Či môžem absolvovať dovolenku 10dní v Grécku pri mori, akej stravy a nápojov sa mám vyvarovať, prípadne čo by som mal pri stravovaní preferovať.Ak existuje nejaká literatúra, alebo možné poradenstvo už vydané, prosím o jej zaslanie.Vopred za všetko ďakujem.
Ing. Dušan Hudeček nar.: 27.3.1946, 3. júna 2009
Podľa Vášho opisu dostávate tzv. neoadjuventnú kombinovanú hormonálnu liečbu, pravdepoodobne pred rádioterapiou, i keď Vy spomínate tzv. brachyterapiu.Liečba prostaty sa riadi štádiom choroby, t. j. charakteristikou samotného lokálneho nádoru a jeho rozsahom , resp. šírením. Neoadjuvantná hormonálna kombinovaná liečba s rádioterapiou sa indikuje pri inom štádiu ako brachyterapia. Podstatné pri výbere liečby je charakteristika nádoru: Gleasonovo skóre, PSA hodnoty, štádium choroby atď. Čo sa týka Vašej dovolenky musíta sa spýtať Vašich lekárov, ktorí poznajú nielen Vašu chorobu, ale i Váš celkový stav.
, 3. júna 2009