rakovina prostaty

rakovina prostaty

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať na priebeh ochorenia môjho otca.Vek,62r.V marci 2011 zistená Ca prostaty:PSA 76,6.Väčšina punkč.vzoriek(1,2,4,5,6,7,10)s nálezom parciálnej nádor.infiltr.štruktúrami acinárneho adenokarcinómu prostaty (Gl.gr.3+4),vo vz.č.3,9,12 sú zachytené iba mikroložiská acin.adenokarc. a iba vo vz.č.8,11 bez nádor.štruktúr. 28.3.11 podaný Firmagon.26.4.11 Lucrin Depot 30mg.Sono brucha –negatívne. Popis MR vyšetrenia: 31.3.2011Technika vyšetrenia. T2 SAG, T2 COR ISO, T2 BLADE TRA, T1 VIBE FS TRA, DWI,ADC, i.v. Omniscan T1 TRA PACSProstata v TRA rovine laterolaterálne s priemerom 5 cm a ventrodorzálne 4,5 cm. Prítomná difúzna patologická signálová intenzita periférnej zóny v oboch lalokoch s parciálnou propagáciou do priľahlej časti vesicule seminales vpravo v zmysle ich parciálnej infiltrácie. Po i.v. aplikácii k.l. inhomogénne nasycovanie prostaty. V tesnej blízkosti vľavo prítomné je oválne ložisko s priemerom 2 cm, charakteru v.s. patologickej LU. V malej panve voľnú tekutinu nezisťujeme. Močový mechúr s adekvátnou hrúbkou steny bez známok infiltrácie, bez patologického intraluminálneho obsahu. Oblasť rektosigmy bez jednoznačných infiltratívnych zmien.Záver: Patologická signálová intenzita periférnej zóny prostaty v zmysle tumoróznej infiltrácie a extraprostatickým šírením parciálne do oblasti vesicule seminalis vpravo so zväčšenou regionálnou LU vľavo.Scintigrafia 28.4.11 bez metastáz, 25.1.12 tiež bez metastáz.Záver:T3b-N1-M0.Absolvoval 3týž.rádioterapiu zameranú asi na 5 miest,nasadený Bicalutamid 1xdenne, naďalej Lucrin Depot.8.3.12 PSA<0,05;28.6.12 PSA<0,05;8.11.12 PSA<0,05; 11.3.2013 PSA<0,05.Prosím Vás,ako často je potrebné robiť scintigrafiu?Budú mu robiť ešte nejaké kontrolné vyšetrenie prostaty,prípadne operáciu?Za akým účelom sa u neho robila rádioterapia?Aký je ďalší postup liečby a aké sú jeho prognózny, viem, že sa to nedá určiť presne,ale je možné, aby sa v tom lepšom prípade mohol jeho stav stabilizovať aj na viac ako 10 rokov? Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a názor.
Lucia Mäkká, 15. marca 2013
Liečený rádioterapiou a hormonálnou liečbou. V súčasnosti PSA0,05 ng/ml.Pacient dostával kombinovanú liečbu (rádioterapia a hormonálu liečba), ktorá je indikovaná pri tomto druhu karcinómu. T.č. pokračuje v hormonálnej liečbe.Je pravdepodobné, že pacient bude pokračovať v hormonálnej liečbe a bude sa sledovať pravidelne vyšetrovaním PSA a prípadne sledovaním hladín testosterónu. Scintigrafia nie je potrebná, lebo jej výsledok by nezmenil spôsob liečby. K zmene liečby by viedli iba zvýšené hladiny PSA a zvyšujúce sa hladiny testosterónu.V súčasnosti nie je možné predpovedať ďalší priebeh. Rozhodne treba povedať, že pacient je adekvátne liečený a nádor odpovedá na aplikovanú liečbu.S pozdravom Dr. M. Horňák
, 15. marca 2013