Rakovina prostaty.

Rakovina prostaty.

Dobrý deň.Mám k vám dotaz:Manžel je od r.2OO1 lečen na prostatu.Absolvobal 5 biopsiíPosledná bola 12.8.2011 s 5 vzorkami z 10 pozitivných.Lékar mu naordinoval firmagons vysvetlenín,že vraj je to najlepšie,buňky stratí výživu a zaschnu.Na internete som sa dozvedela,že sa jedná o doživotnu liačbu a s firmagonom sa lieči pokročilý stav a ulahčuje se život s rakovinou,ale v podstate sa nepredlžuje.Neznam prečo má pokročilý stav,keˇsa podroboval pravidelnými vyšetreniami u svojhourologa-onkologa,ktorý ho takto začel liečiť.Mám otázku:Nemože se po 7 mesačnom liečení firmagonom preisř na inu liečbu ktorádá nádej na vyliečenie,alebo predlženie života.? Manžel má 74 rokov psychyckou a zmyslovou kondicii dobrou.Do 70 rokou pracoval a v súčastnosti sa sám dokáže postarař o celú domácnosř včitane mne,co som imobilna.Je ochotný podstupiť aký koľvek lékarský zákrok. Predom ďakujem za odpoveď.
Klára, 22. júna 2012
Váš údaj o charaktristike karcinómu prostaty je nedostatočný. Neudávate o aký histologický typ nádoru sa jednalo a v akom štádiu ochorenie bolo. Podľa druhu liečby, ktorú odporučil urológ išlo o tzv. hormonálnu liečbu. Nepíšete, ako odpovedal nádor na hormonálnu liečbu. Hormonálna liečba sa pri dobrej odpovedi nádoru môže na určitý čas prerušiť (až na niekoľko mesiacov) a možno v nej pokračovať. Prestávky v liečbe možno niekoľkokrát opakovať, ale v liečbe treba pokračovať. Tento spôsob hormonálnej liečby sa označuje ako intermitentná liečba. Teda prerušovane sa podáva hormonálna liečba.Obráťte sa na svojho urológa, ktorý má iste skúsenosti s takýmto typom liečby.Vaša charakteristika typu nádoru nie je dostatočná. Vždy musíte sa vyjadriť o histologickom stupni nádoru, tzv. Gleason a o hodnote prostatického špecifického antigénu (PSA).S pozdravom Dr. M. Horňák
, 22. júna 2012