Rakovina prostaty

Rakovina prostaty

Dobrý deň, prosím vás o vysvetlenie nálezu a postupu liečby. Otec 63r. má rakovinu prostaty, všetky výsledky čo máme pripájam. Eligard 45mg dostal 1.3. a 3.4. má dostať Zometa 4mg. Prosím vás, sú aj iné možnosti liečby? Čítala so, že v BA ako jediní na Slovensku, používajú nejakú novú metódu. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem. Dátum:1.3.2012PSA viac ako 100ng/mlBiopsia prostaty totálna nodorová infiltrácia Gleason 3+4.DRV lokálne pokročilý nálezIndikovaná hormonálna liečba. Predpis a aplikácia Eligard 45mgBudeme kompletizovať CT vyšetrením prostaty a malej panvyPotom realizuje konzil rádioonkolog. vyšetrenia k zváženiu aktinoth.Dátum:21.3.2012 NálezyCTCT abdomen/nat. + KL p.o. Urografin + KL i.v. Optiray 350/120ml/, /MPR –Cor,Sag,Tra/ F: Nat., Ao, Ven, Onesk:Hepar norm. veľkosti, v S7 sa zobrazuje hypodenzný mierne sa vyklenujúci útvar veľkosti 0,9cm charakteru cysty. Cholecysta bz CT známok litiázy, žlčovody nerozšírené. Pankreas nezv., bez diferencovateľných ložísk, pankreat. vývod nerozš. Slezina norm. veľk., homogénna. V oblasti vonkajšieho ramienka ľavej nadobličky diferencovať útvar veľkosti 2,2cm (RW=52%, AW=61%) – z CT obrazu benígneho charakteru, adenóm. V pravej obličke sa zobrazujú dve hypodenzné ložiská veľkosti do 1,2cm, mierne neostrých kontúr. Ľavá oblička bez ložiskových zmien. KPS i uretre obojstranne nedilatované, niekoľko LU coeliacálne do veľkosti 1,2cm.Prostata veľkosti orientačne 6x6x5,5 cm (LLxAPxCC), p.c. sa nepravidelne vysycuje. Je tvarovo nepravidelná s výraznejšou propagáciou dorzálne a dorzolaterálne doprava, tu sa zobrazujú nepravidelné, nehomogénne sa vysycujúce masy – infiltrácia okolitého tuku, ev. v kombinácii s paketmi LU v ilickej oblasti. M. levator ani vpravo nie je miestami dobre oddiferencovateľný – v.s. infiltrovaný. Známky infiltrácie taktiež v oblasti dolnej steny močového mechúra a pararektálnej fascie ventrolaterálne vpravo. Okolitý tuk vyššej density seminálne vesiculy nie sú jednoznačne diferencovateľné. ST.p. kompresívnej fraktúre tela stavca L1. V oblasti zadnej hrany až pedikla stavca Th9 vpravo osteolytické ložisko s p.c. sa sýtiacou mäkkotkanivovou zložkou – charakteru MTS. Hypodenzné ložisko veľkosti cca 1cm v tele stavca L4. Mierne nehomogénna štruktúra i ostatných tiel stavcov – vzhľadom k anamnéze nemožno vylúčiť MTS proces. Osteochondrózia ID v seg. L3-S1, def. spondylóza zachytenej chrbtice, inetrvertebrálna artróza. Záver: V dnešnej dobe je metódou voľby pri stanovení lokálneho rozsahu CA prostaty MRI – podľa potreby doplniť. TU prostaty s infiltráciou okolitých štruktúr – viď popis. LU v popis. lok. ložisk. útvar charakteru adenómu ľavej nadobličky. Hypodenzné ložiská v pravej obličke – v.s.cysty, Bosniak 2F. St.p.fraktúre tela stavca L1. MTS v oblasti stavca Th9, ostatný skelet viď popis. 29.3.2012Karcinóm prostaty lokálne pokročilý s MTS do skeletu.Indikovaná liečba bisfofonátmi, príde o zýždeň k aplikácii Zometa 4mg.
Beáta, 30. marca 2012
Opísaný nádor je lokálne pokročilý s prítomnými metastázami v kostiach. Nádory tohto štádia vyžadujú už celkovú, hormonálnu liečbu, ktorú pacient dostáva. Nová metóda liečby (tzv. brachyterapia) sa používa pri liečbe začiatočného nádoru, nie je vhodná pre pokročilý nádor. Terajší liečebný postup je vhodný pre nádor, ktorý opisujete.S pozdravom Dr. M. Horňák
, 30. marca 2012