Rakovina prostaty

Rakovina prostaty

Dobrý deň prajem,volám sa Jozef a chcem Vás poprosiť o radu. Mám 63 rokov. V noci chodím močiť cca každé dve hodiny. Po dlhšom liečení prostaty som mal v júli 2008 výšku PSA 5,71 ng/ml. V apríli 2009 už iba 4,5 ng/ml. V súvislosti s tým mi bola v máji 2009 vykonaná biopsia prostaty s týmto výsledkom: Gleason skóre 4 (2+2).Na základe ďalších vyšetrení CT panvy a MR mi bola stanovená diagnóza: T 3, N 0, M 0.Liečba: Hormonálna liečba Androcur a injekcie Decapeptyl depot v počte 14 krát, ukončená v auguste 2009.Rádioterapia v celkovej dávke 66,0 Gy ukončená v novembri 2009. Vývoj PSA po začatí liečby: september 2009 - 1,35 ng/ml, V roku 2010:január 2010 - 0,12 ng/ml, máj 2010 - 0,11 ng/ml, (testosteron 0,47nmol/l) júl a november 2010 rovnako - 0,02 ng/ml. V roku 2011: apríl 2011 - 1,15 ng/ml, (testosteron 8,43 nmol/l) máj - 1,69 ng/ml,september 2011 - 0,11 ng/ml, (testosteron 1,24 nmol/l) Vzhľadom na stúpajúce PSA bola znova začatá hormonálna liečba (jún 2011): tabletky Flutasin 3x1 tbl. a injekcie Dipherelin 11,25 mg, injekcie podané: 22.6.2011 a 21.9.2011.V októbri 2010 som absolvoval kúpeľnú liečbu s hlavnou diagnózou bolesti bedrových kĺbov, ramien a chrbtice. Hneď po absolvovaní kúpeľnej liečby som v novembri mal PSA 0,02 g/ml.O 4 mesiace už PSA = 1,15 a o 5 mesiacov 1,69 ng/ml.Moje otázky: 1. Nemôžu byť príčinou zvýšenia hodnoty PSA aj niektoré procedúry napr. kúpanie, či zotrvávanie v teplej liečivej vode, elektroliečba a pod. ?2. Prioritou pre mňa je liečenie rakoviny prostaty. Po predchádzajúcej hormonálnej liečbe sa však objavili aj choroby kĺbov ako coxarthrosis a osteopénia. Môže ďalšia liečba rakoviny zhoršiť aj tento stav? Môže sa to prejaviť stratou vápnika a rednutím kostí? 3. Často ma bolí v rozkroku v oblasti prostaty. Hneď po vymočení je bolesť silnejšia. Čo môže byť príčinou týchto bolestí? Môže to zapríčiniť aj mierne nachladenie? Ako sa chrániť?4. PSA v máji 2011 oproti aprílu malo stúpajúci charakter. Čo môže byť príčinou zhoršenia zdravotného stavu? Čoho sa mám vyvarovať? Môže na to vplývať aj telesná námaha, napr. namáhavý pohyb či chôdza? Aký pohyb sa pri takom stave rakoviny odporúča?5. Ako sa dá chrániť pred zhoršením rakoviny prostaty a tiež ostatných vyvolaných chorôb? Čo môžem ja urobiť k tomu aby som aspoň zmiernil dopad zhoršenia zdravotného stavu?Na niektoré otázky som našiel odpoveď na internete a v rôznej literatúre, na tieto sa mi to však nepodarilo.Ďakujem Vám za odpoveď a prajem Vám príjemný deňJozef
4, 28. septembra 2011
Diagnostikovaný karcinóm prostaty s Gleasonovým skóre 4 patrí medzi karcinómy s dobrou prognózou, štádium T3, N0, M0 patrí medzi lokálne pokročilé karcinómy. Nádor dobre odpovedá na hormonálnu liečbu.Odpoveď na otázky:1.Karcinóm prostaty je progresívne ochorenie a hodnoty PSA sú spôsobené progresiou choroby, ktorú nemožno natrvalo zastaviť podávaním hormonálnej liečby. Kúpeľná liečba nepatrí medzi liečebné postupy karcinómu prostaty a tak nie sú známe účinky teplej vody na priebeh choroby.2. Zhoršenie coxartrózy a osteopénie mohlo byť spôsobené aj samotným karcinómom prostaty.3. Bolesti v rozkroku v oblasti prostaty môžu tiež patriť do obrazu karcinómu prostaty. 4. Zvýšovanie hladín PSA patrí tiež do prirodzeného priebehu hormonálne liečeného karcinómu prostaty. Záťaž organizmu telesnou námahou je individuálna a sám musíte odhadnúť jej mieru. Nie sú známe pravidlá, podľa ktorých sa dá merať záťaž.5. Podľa výsledku Gleasonovho skóre (4 (2+2) ide o karcinóm s dobrou prognózou a možno očakávať, pomalý rast karcinómu. Zvyšovanie hodnôt PSA patrí ku klinickému obrazu a pravdepodobne sa dá očakávať dlhý priebeh ochorenia s priaznivou odpoveďou na hormonálnu liečbu. S pozdravom Dr. M. Horňák
, 28. septembra 2011