rakovina prostaty

rakovina prostaty

Dobrý deň, môjho manžela operovali na rakovinu prostaty v tomto roku a obraciam sa na Vás s prosbou o vysvetlenie záveru patológa po ca prostaty:Histologický nález:1. LU I. sin (celkovo 3):- bez nádorovej infiltrácie2. LU I. dx. (celkovo 5):- bez nádorovej infiltrácie3. prostata + sem. vezikulyTYP NÁDORU:- acinárny adenokarcinóm prostaty (multifokálny)GRADE:- Gleason score 7 (4+3)- histologický grade 3APEX:- prítomná infiltrácia vpravo aj vľavoBÁZA:- nádorová infiltrácia vľavoEXTRAPROSTATICKÁ EXTENZIA:- neprítomnáSEMINÁLNE VEZIKULY:- bez nádorovej infiltráciePATOLOGICkĚ ŠTÁDIUM:-pT2cpN0pMXOKRAJE RESEKÁTU:- v dvoch excíziach z oblasti pravého laloka infiltrácia v resekčnej línii v celkovej dĺžke 5 mm (3 + 2 mm)- ďalšie ložisko infiltrácie v resekčnej línii v oblasti ľavej býzy dĺžky do 1 mmOSTATNÝ NÁLEZ:- hogh-grade PIN- angioinvázia- PNI- glandulárna a stromálna hyperplázia- chronický aktívny zápal MKCH C61 TNM pT2cpN0pMx Grade 3Láskavo Vás prosím k tomuto nálezu o Vaše vysvetlenie pre laika, čo môžeme očakávať?Zatiaľ len chodíme na kontroly PSA,posledné výsledky PSA: 0303Vopred ďakujem za Vašu trpezlivosť a ochotu.
Anka, 20. augusta 2010
Z opisu histologického nálezu možno urobiť nasledovný záver: u manžela ide o rakovinu prostaty so stredným rizikom (Gleasonovo skóre 7; 4+3). Ďalší liečebný postup bude závisieť od hodnôt PSA.Žiaľ Vami udaná hodnota (predposledný riadok Vášho listu udáva: PSA: 0303. S najväčšou pravdepodobnosťou ste zabudla po niektorej číslice dať desatinnú čiarku.Vyjadrenie o ďalšom priebehu vyžaduje udať dátum operácie, dátum odberu PSA a jeho presnú hodnotu: PSA = ..,.... ng/ml Podľa týchto údajov sa dá posúdiť ďalší priebeh, prípadne či je potrebná ďalšia liečba.
, 20. augusta 2010