rakovina prostaty

rakovina prostaty

Dobrý deň, prosím o radu. Môjmu manželovi zistili rakovinu prostaty z PSA 27,9 aj z biopsie prostaty /6 vzoriek - 6 poz.vzoriek/ gLEASON 7.Ale z celotelovej scintigrafii skeletu neboli ešte typické zmeny svedčiace pre MTS. Pol roka sa lieči so ZOLADEXOM aj s cyproplexom, teraz je hodnota PSA v krvi 0,81 . Dr.povedal, že po pol roku ho pošle na kontrolné vyšetrenie,/neviem na aké/ manžel čakal na to ako na zmilovanie a miesto toho dr.predpísal dalšie horeuvedené lieky.Odmietol dalšiu liečbu týmito liekmi, dr.ho vyrazil z ambulancie a ja neviem čo robiť. Cíti sa velmi dobre, chodí do roboty.Prosím poraďte. Mária
mária, 30. novembra 2007
Pri popise nálezu u Vášho manžela chýbajú údaje o veku, prítomnosti iných, závažných chorôb a údaje o tzv. štádiu choroby, t.j. ako je nádor rozšírený v organizme. Prakticky ide o údaj, či rakovina je obmedzená na prostatu, tzv. lokalizovaný karcinóm, alebo lokálne pokročilý karcinóm (či nádor prerastá z prostaty do okolitých štruktúr). Z negatívneho nálezu na scintigrafii možno vylúčiť nádor s prítomnými metastázami vo vzdialených orgánoch. Hore spomínané klinické štádium sauvádza pod symbolom *T1abc,T2ab, T3-T4. *Údaje o štádiu hovoria orozsahu nádoru v organizme; sú dôležité pre výber liečby. Ak je nádor lokalizovaný, liečba je iná ako pri nádore lokálne pokročilom. Manželovlekár pokračoval v začatej liečbe, t.j. považoval nádor za lokálne pokročilý. Postup lekára bol pri lokálne pokročilom nádore správny, v liečbe Zoladexom a Cyproplexom treba pokračovať aj pri znížení hladínPSA v sére. Postup pri lokalizovanom nádore je iný. Bolo by vhodné, abyste uviedla vek Vášho manžela, tzv. pridružené choroby (môžupredstavovať kontraindikáciu operačného postupu, ale najmä štádium choroby.
, 30. novembra 2007