Rakovina prostaty

Rakovina prostaty

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu v akom štádiu choroba je. Otec má 69 rokov. V apríli 2009 pri preventívnej prehliadke na urológii mu zistili- oktantová biopsia: Lobus 1.dx.: biopsia prostaty-4x, 3 odbery zachytávajúce štruktúry invanzívneho adenokarcinómu z periférnych duktov a acínov prostaty (acinárny typ), v dĺžke 8mm (P1)/7 mm (P2)/8mm (P3), prevažne so zachovanou tubulárnou konfiguráciou nádorových žliazok v minoritnom objeme so vzájomnou rastovou. Lobus 1.sin.: biopsia prostaty-4x, všetky vzorky tvorené diferencovanými tkanivami prostaty, bez nádorovej infiltrácie. pT1c, Gleason skóre 3+4, PSA 27,59 ng/ml. CT: tumor prostaty veľkosti 29.18mm bez evidentných známok prerastania cez kapsulu a v.s.incip. lokoregionálna LAP. Gamagrafia skeletu: bez ložisiek zvýšenej osteogeneézy charakteru MTS t.č. v skelete nenachádzame. Difúzna osteoporóza s degeneratívnymi zmenami v skelete. Otec sa rozhodol pre RAT, ktorú absolvoval od 4.8. - 25.9.2009. 20.10.2009 - odber krvi na PSA, hodnota bola 16ng/ml, druhý odber krvi 13.1.2010 - hodnota PSA bola 11,5 ng/ml. Na ďalší odber je objednaný koncom 7/mesiaca 2010. Lieky neužíval ani neužíva žiadne. Stačí iba čakať na výsledky PSA pri odberoch krvi, alebo by mal absolvovať ešte nejakú liečbu? Za odpoveď ďakujem. S pozdravom Jozef.
Jozef, 20. mája 2010
Dobrý deň. Podľa Vášho opisu choroby ide o tzv. lokalizovaný karcinóm prostaty, pre ktorý otec absolvoval rádioterapiu. Úspešnosť liečby treba stále kontrolovať sledovaním hladiny PSA. Vyčkávanie s ďalšou liečbou (hormonálnou) predstavuje správny liečebný postup, ktorý je v súčasnosti všeobecne prijatý.
, 20. mája 2010