Rakovina plúc,žalúdka ….

Rakovina plúc,žalúdka ….

Otcovi pred dvomi rokmi diagnostikovali Malobb.Ca pravých pľúc T4N2MO C34.9, stav po 6 cykloch CHT CDDP, VBR , progresia ochorenia 04/08 , Stav po 2 linii CHT CAV- 6 cyklov ,stav p ext RAT hrudník TD 50 Gy 12/08 , v.s poradiačné zmeny v pravom hor.pl.poli diskretne v liečbe KS/nizka dávka/ , patolog. fraktura klavikuli 1.dx- OSS mts , stav po paliat.RAT na oblasti klavikuly TD 20 Gy uk 15.5.09 , poradiačná fibróza pľúc v liečbe prednisonom. Progresia ochorenia / PUL, ADR, OTH ? / 18.05.09 , duplicita adenoCA žalúdka s ikterom. 26.5.09 Histologické vyšetrenie : V kompletne vyšetrenom materiáli ide o : Adenocarcinom, grading pre možné iatrogénne zmeny nehodnotený, Známky invazívneho rastu, fokálne regresívne zmeny- nekróza, povrchová exulcerácia. CT: abdomen, progresia plúcna : 76×50mm, + noduly, LU, pleura a fluidotorax, Abdmen: ložisko ľavej nadobličky 30 mm, lynfacitcké uzliny tr.celiacus: 27×20 mm, + LU paraoatálne a perigastrické. Záver : Ulcus-carcinom tela žalúdka, sekundarismy lymfatické,nadoblička.... Pľúca a pleura v progresií. 27.5.09 DXM12mg, Inf F 1/1 500ml, Inf Glu 5% 500ml, odbery KO + dif, ,biochémia, bil: 75,64, GMT 19,55 ALP 4,63, kreatinin 210. klinický stav pacienta však prudko zhoršený, rovnako rtg nález sprogredoval v priebehu 2 týždňov , prognóza zlá. Do úvahy prichádza monoterapia Hycamtinom v 5-dňovom cykle,zajtra a pozajtra podporná liečba , zajtra Quick ráno cito, USG bruchaTerapia : Degan ,Torecan , Algifen neo, Tramal . 29.5.09 Abaktal, otcovi znížili hladinu cukru na 5, bolesti brucha pretrvávajú ,chodí samostatne, teplota nie je. Primár interného odelenia po konzultácií s onkológom mi oznámil ,že aj napriek tomu že sa zdr.stav otca zlepšil neodporúčajú podanie lieku Hycamtin ani inú liečbu len podávanie utlmujúcich liekou a náplasti a máme sa skôr pripraviť na to najhoršie . NAOZAJ SA UŽ NEDÁ NIČ ROBIŤ ? Doteraz otec nemal žiadne bolesti a chemoterapiu znášal dobre bez vedľajších účinkov.
Róbert, 29. mája 2009
Dobrý deň, z Vášho podrobného popisu nálezu a liečby ktorému sa otecko podrobil lekári vyčerpali im t.č. dostupnú účinnú liečbu.Verte mi že primárovi bolo nesmierne ťažké oznámiť Vám ich bezmocnosť pokračovať v liečbe, aby oteckovi neznížili kvalitu života, pretože najpravdepodobnejšie zvýšená hladina bilirubínu oteckovi dovolí znášať prijatelnejšie ťažkosti, ktoré ste popísali v náleze. Prajem vám obom veľa síl.
, 29. mája 2009