rakovina pažeráka

rakovina pažeráka

Dobrý večer. Ja som Vám už písala. Jedná sa o diagnózu C160.Mama bola dňa 8.7.2009 operovaná v Martine. Bola je vykonané tieto operačné výkony: Resectio ventriculi proximalis at oesophagi pars abdominalis, Lymphonodectomia D1+,Metastasectomia hepatis, Resectio diaphragme et cruris diaphragmae I.sin partialis, Esophagogastroanastomosis terminolateralis (stapler 25mm), Pyloroplastica sec. Mikulis cz.Záver patológa biopsie: Čiastočne nastrihnutý resekát žalúdka s nádorovo zmenenou stenou, pričom nádoe makroskopicky prerastá celou hrúbkou steny.1. Tukové tkanivo a 2 lymf. uzliny bez metastáz2. Tukové tkanivo a 2 lymfatické uzliny bez metastáz3. Resekát žalúdka: Typ nádoru:adenokarcinóm žalúdka:intestinálny variant (TUBULOPAPILáRNY AJ SOLíDNY) Grade:zle diferencovaný, G3Rozsah postihnutia:-infiltrácia sliznice a svaloviny s prerastením do perigastrického tukového spojiva-serózny povrch s ložiskami nádorovej infiltrácieCharakteristiky:-komplexné žľazové štruktúry s kribriformitou,papilárne formácie a ložiská solidizácie-fokálne dezmoplastická stróma- v stróme lymfo aj leukocytárna infiltrácia-angioinvázia jednoznačne nepotvrdená-perineurálne šírenie-regresívne zmeny:povrchové ucerácie,drobné nekrózy a čerstvé hemoragieStav LU:-15 LU bez metastázOkraje:-horny(pažerákový okraj)bez nádorovej infiltrácie-dolný(zasvorkovaný okraj) bez nádorovej infiltrácie-nádorová infiltrácia v mieste maktoskopicky popisovaného nastrihnutia4.Ide o nádorovú infiltráciu vyššie popísaným karcinómom s prevažujúcou solídnou koponentou a rozsiahlou exulceráciou na povrchu. Prevažná časť radiálneho resekčného okraja je bez nádorovej infiltrácie, len na jednom mieste nachádzame termicky alterované štruktúry karcinómu priamo v resekčnej línii.5.Pažerákový krúžok zo staplera:bez nádorovej infiltrácie6. Žalúdočný krúžok zp staplera:bez nádorovej infiltrácie7. V zaslanom materiále nachádzame pečeňový parenchým s "bile duct" hamartómami(Von Meyenburgov komplex), bez jednoznačných metastáz karcinómu.TNM:pT4pN0pMx Grade:3. Môžete mi prosím Vás vysvetliž, čo vyplýva z výsledkov biopsie, aká liečby by mala nasledovať a aká je doba dožitia. Ďakuje Vám veľmi pekne a ďakujeme za to, že existuje táto poradňa a Vaše rady a vysvetlenia. S pozdravom dcéra Gabriela
Gabriela Chachulová, 20. júla 2009
Milá Gabriela,podľa radikality chirurgického zákroku by som predpokladal, že vyoperovali všetko, čo bolo postihnuté. Samozrejme keď bol už metastatický rozsev na bránici a pečeni, treba ten nález považovať za vážny. Histologické vyšetrenie ukáže, či a aká forma postoperačnej liečby bude ešte potrebná. Samozrejme aká liečba bude nasledovať nezáleží len od histologického nálezu ale aj celkového stavu mamičky. Musíte plne dôverovať Vaším onkologom. Prajem Vám veľa síl.
, 20. júla 2009