rakovina pankreasu

rakovina pankreasu

Dobrý deň, myslím, že prácou, kt. odvádzate v tejto poradni mnohým ľudom pomôžete, mnohých ukľudníte. Jediné, čo na mňa pôsobí max. rušivo sú odpovede, kt. sa týkajú Ca pankresu..Prečo tým ľudom jasne nepoviete, že je to čistý rozsudok smrti??Prečo im nepoviete, že 95% postihnutých neprežije ani prvé dva roky????
Laura, 15. decembra 2010
Dobrý deň. Mám už vysoký vek a zažila som toho veľa a videla som i zázraky a konce, ktoré my - lekári napriek vzdelaniu a skúsenostiam sme nepredpokladali. Nečudujte sa preto lekárom, že vám nedajú striknú odpoveď, pretože i na rovnakú diagnózu a liečbu každý z nás reaguje rozdielne, pretože sme "jedineční. Navyše prostredníctvom internetu, kde nie je dostatok informácií a pacienta nevidíme, konkrétnejšia odpoveď nie je možná,ba naopak, bola by priam nezodpovedná. A verte, že pokrok v medicíne ide veľmi rýchle dopredu, aj vznik nových liekov je veľmi rýchly a to, čo sme nevedeli "včera" liečiť, dnes vieme ovplyvniť, prípadne i vyliečiť. Ďalšia vec, ktorú by ste mali chápať, a to pri akejkoľvek diagnóze s akýmkoľvek pravdepodobným vývojom ochorenia, i keby sme boli presvedčení o takom zlom vývoji, čo si skutočne nemôžeme byť, je nadmieru nezodpovedné oznamovať čokoľvek bez uistenia sa, že daný pacient má dostatok síl, sociálnej opory v okolí a bude mu v danom momente prospešné sa konfrontovať s takouto správou, ktorá ale hlavne vôbec nemusí byť pravdivá. Komunikácia je vždy v rukách ošetrujúceho lekára, ktorý s pacientom je, pozná jeho detailne jeho výsledky, zdravotný stav, prognózy, a tiež jeho psychické rozpoloženie.
, 15. decembra 2010