Rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice

Môže lekár urobiť nesprávne ster z krčka maternice a tým sa nepríde včas na správnu diagnózu?
Lenka, 6. marca 2008
Chybný výsledok steru môžu zapríčiniť viaceré činitele – od odberu gynekológom, cez fixovanie preparátu, transport do laboratoria a práca s preparátom v cytologickom laboratoriu i nesústredenosť cytologického laboranta pri odčítaní náteru.
, 6. marca 2008