Rakovina hrubého čreva v rodine

Rakovina hrubého čreva v rodine

Často ma premôže pocit strachu z možného ochorenia na rakovinu hrubého čreva,na ktorú zomrel môj ocino a takisto môj starký.Počula som o genetickém vyšetrení, vedeli by ste mi poradiť, koho by som mohla v tejto veci navštíviť? Bývam v Bratislave.
Sonička, 5. mája 2009
Milá Sonička,výskyt určitých typov rakoviny môže byť dedičný.Ak máte obavy, čo je prirodzené môžete sa skontaktovať s genetickým pracoviskom v Ústave experiementálnej onkoógie ktorý v tejto oblasti spolupracuje s Národným onkologickým ústavom v Bratislave.Kontakt na Oddelenie onkologickej genetiky NOU je : tel.č.02/59378- kl.581,570, Vedúca pracoviska MUDr.D.Ilenčíková,Bratislava,Klenová 1. Noe však všetky typy rakoviny hrubého čreva majú silú genetickú záťaž. Môže ísť iba o predispozíciiu, ktorá sa nemusí prejaviť.Treba vška robiť kontrolné vyšetrenia / stolica na OK, kolonoskopia/ prostredníctvom gastroenreroolga. Prajem všetko najlepšie, s pozdravom dr.Valovičová.
, 5. mája 2009