rakovina a pobyt pri mori

rakovina a pobyt pri mori

Liečim sa na multifokálny bilaterálny papil.CA ŠZ – folikulárny variant, s prerastaním do okolitých makkých tkanív, s infiltráciou v okolí NLR 1.dx, s makroMTS v LU a.carotis communic l.dx. a LU CK a LK l.dx 5/15 – pT4aN1M0, V máji 2010 podaná druhá dávka RJ – celkovo 220 mCi. Hodnoty hormónov a onkomarkerov CEA-0,9; CA 125-14,5;TSH 53,8842 zvýšené vysadená hormon.substitúcia; TYREOGLOBULÍN <0,17 (nedetegov.); TG –recovery test 116%; ANTI-TPO 148; ANTI-TG 1135. Poradte mi prosím, či vzhľadom na posledný termín podania RJ v máji 2010 a môj zdravotný stav by ste odporučili pobyt pri mori v termíne júl-august 2010, resp. či by bolo vhodnejšie pobyt a slnenie radšej úplne vynechať.Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem
Janina, 12. júla 2010
Júl, august sú mesiace s vysokými teplotami a dlhým - intenzívnym slnečným žiarením, preto všetci ľudia i tí "úplne" zdraví mali by voliť iné mesiace, samozrejme, ak to nie je viazané na deti a prázdniny. Každý z nás musí prihliadať na celkový zdravotný stav nie len na onkologické ochorenie, preto jednoznačnú odpoveď Vám môže dať ošetrujúci lekár.
, 12. júla 2010