rakovina

rakovina

Môj otec ma metastázy na pľúcach a v hlave.Ma už za sebou rádioterapiu a jednu chemoterapiu.Na internetových stránkach som čítal o liečbe pomocou DCA je to pravda ak áno kde sa da kupiť na slovensku liečbu použili v Kanade.
Maťo, 19. augusta 2011
Liečba onkologických ochorení sa v súčastnosti sa robí na podklade histologických nálezov, prípadne precíznejšieho, hlbšieho rozanalyzovania podstaty choroby, preto sa obráťte na ošetrujúceho onkológa, ktorému sú dostupné tieto informácie a aj celkový zdravotný stav, pacienta. I u nás sa robia štúdijné programy, ak je to opodstatnené s perspektívou pomôcť,tiež je potrebný súhlas pacienta.
, 19. augusta 2011