rakovina

rakovina

KOŠICIACH SA LIEČIM A POVEDALI MI ZE SA TO NEDA OPEROVAT LEBO BI ZASE NARASTLO A BERIEM LIEKY MEGASIN OXYCONTIN 20-80 BERIEm a chcu mi napojit hemoterapiu prosym o vase vijadrene
milan cihi, 11. novembra 2010
Pán Milan, ani len všeobecne Vám nedokážem odpovedať, pretože ste nenapísal ani najzákladnejšie údaje ako je druh nádoru , jeho lokalizácia ....ale informácie Vám určite neodmietne podať Váš ošetrujúci onkológ, ktorému sú známe tieto údaje, výsledky vyšetrení a liečba, ktorú Vám plánuje podať. V prípade uváženia si napíšte otázky na papier doma, pretože nových informácií je vždy veľa a človek zabudne na to podstatné a doma ho to zbytočne stresuje. V onkologických ambulanciach bývajú dostupné i brožúrky ktoré vydala LPR a i v nich môžete dostať odpovede na otázky ktoré Vás trápia.
, 11. novembra 2010