rakovina

rakovina

Otec mal potiaže podrobil sa urologickému vyšetreniu a následne operácii, kde sa mu odstránila ľadvina. Vykonali sa testy na rakovinu, ale nebola mu zistené. Od toho času je stálym pacientom urológa a má dobré výsledky. Teraz dostal zápal pľúc ťažko sa mu dýcha a po vykonanom a z pľúcneho ho poslali do Hágov aby mu tam urobili vyšterenia či nemá rakovinu. Je to možné že by mal rakovinu, keď v súvislosti s predchádzajúcou diagnózou sa mu robia vyšterenia ale sú všetky negatívne.
zúfalá, 3. augusta 2009
Nepíšete aké testy sa robili na vylúčenie rakoviny obličky. Pravdepodobne išlo o mikroskopické vyšetrenie vzoriek tkaniva z odstránenej obličky.Súčasné vyšetrenie pľúc s podozrením na rakovinu je opodstatnené jednak z minulosti (po odstránení obličky mohlo sa prehliadnuť rakovinové tkanivo pri mikroskopickom vyšetrení) alebo zo súčasnosti - hľadá sa iná lokalizácia rakovinovej choroby (iný orgán), z ktorého sa môže druhotne dostať rakovina do pľúc.Pri rakovine obličky nie sú známe krvné skúšky, tzv. značkovače, ktoré môžu svedčiť o obličkovom pôvode rakoviny. Je potrebné vyčkať na výsledok vyšetrenia pľúc, prípadne ostatných orgánov
, 3. augusta 2009