psychika rodinných príslušníkov

psychika rodinných príslušníkov

Dobrý deň,mám priateľku, ktorej otec bol nedávno diagonostikovaný na rakovinu. Výhliadky nie sú beznádejné a ona sa s tým vyrovnáva pomerne dobre. Avšak voči mne začala byť viac nepríjemná, hrubá, arogantná. Neviem čo mám robiť. Na jednej strane rozumiem, že bolesť sa môže prejavovať aj takto, na druhej strane ja sa snažím ako viem pomôcť jej v tejto situácii a na oplátku dostávam veľmi nepríjemné správanie z jej strany. Mám jej to vôbec vytýkať? Nie je to odo mňa sebecké? Poprípade ako by som jej to mohol povedať alebo ako jej pomôcť z mojej pozície? Veľmi pekne ďakujemRadovan
Radovan, 15. októbra 2015
Milý Radovan, Váš úprimný záujem pochopiť čo sa s Vašou priateľkou deje, je obdivuhodný a svedčí o tom, že Vám na nej záleží a aktívne pristupujete vo Vášom vzťahu k problémom. Spracovávanie oznámenia diagnózy rakoviny je pre samotného pacienta ale i pri jeho blízkych pomerne zložitý proces. Aj keď po prvotnom šoku, ktorý sa môže prejaviť veľkým prežívaním strachu a úzkosti, príde obdobie kedy sa má Vaša priateľka navonok relatívne dobre a snaží sa brať realitu taká aká je, môže na nevedomej úrovni prežívať pocity nespravodlivosti a tiež veľký hnev za to čo sa prihodilo jej otcovi. To znamená, že sa stále so zlou správou vyrovnáva a prežíva strach z potenciálnej straty otca. Prirodzeným vyústením vnútorného hnevu je nasmerovať ho smerom von, od seba. To sa prejavuje častokrát, spomínaným necitlivým, sebastredným až arogantným správaním sa voči tým, ktorých máme najbližšie. V tomto prípade ste to Vy. Vhodné je jemne pomenovať, popísať, čo vidíte, že sa deje, empatizovať, a pritom nesúdiť. Napríklad, že máte pocit, že sa asi hnevá, že sa s ňou niečo deje. Potom už stačí len byť prítomný, počúvať, čo Vám povie, nastaviť to pomyselné "chlapské rameno", ktoré udrží tlak emócií, ktoré sa môžu pod touto maskou skrývať. Želám všetko dobré. V prípade osobného alebo telefonického kontaktu som k dispozícii na Linke pomoci každý utorok doobedia. psychologička Uhríková, MSc.
, 15. októbra 2015