prsník

prsník

Dobrý den,prosím aký rozdiel je pri pozitivite nádora na HER2,a pozitivite nádora ktorý mal ER100%,PR50% a HER2 negatívne,nie je to pomaly to isté?Ďakujem
Helena, 16. júna 2009
Milá Helena,ER - estrogen receptor, PR - progesterom receptor - to sú hormonálne receptory. HER - 2 je skratka pre receptor ľudského epidermálneho rastového faktoru. ide teda o rozdielne prognostické faktory.
, 16. júna 2009