prostata – zvýšené PSA + biopsia

prostata – zvýšené PSA + biopsia

Dobrý deň. Poprosím Vás o Váš názor na nález, prípadne liečbu. Pri preventívnej prehliadke v decembri 2010 v urologickej ambulancii môjmu 52 ročnému otcovi zistili zvýšené hodnoty PSA , pri opakovanom odbere za dva mesiace bol lekársky nález PSA: 4,1 ng/ml - mierny pokles, stále abnorm. hladina vzhľadom k veku, odobrané ďalšie vzorky. Výsledky boli: FSH, LH a testosterón v norme - nejedná sa o aging man, PSA 3,63 ng/ml, f/t PSA 9%! vzhľadom k veku a abnormálnej hladine PSA a f/tPSA je indikovaná biopsia prostaty, liečba CIPHIN 500, 2x1. . Pri nástupe na zákrok ho poslali v Martinskej nemocnici naspäť s doporučením - vzhľadom na PSA nález len mierne nad vekovo špecifickú hladinu biopsiu prostaty neiindikujem, sledovať dynamiku PSA, podľa výsledkov potom biopsia. To bolo v marci 2011. V decembri 2011 zvýšené výsledky PSA až na 6,75 ng/ml - nález: moč chem. pH 6, bielk neg, krv neg, ostatné neg. TRUS: rozmery 44x21x30 mm, kalk. objem 15 ml, perif. zóna bez jednozn. ložiskových zmien, kapsula nevyklenuje, vezikuly intaktné, bez prostatolitov, PSA 6,75 ng/ml. Následne na to bol objednaný na biopsiu - výsledky biopsie sú: moč chem. pH 6, bielk neg, krv +, ostatné neg, histolog. HG PIN + okrsok atypických žliazok, malignita nepopísaná, dop. kontrolné PSA o pol roka, podľa dynamiky rebiopsia. Ešte spomeniem, že otec nemá žiadne bolesti ani problémy s močením. Poprosím Vás o názor a najmä ozrejmenie celého zdravotného problému. Zaujíma nás aj možnosť a potreba prípadnej liečby. Vopred ďakujem za Váš čas. Michaela
Michaela, 20. januára 2012
Preložené do nášho jazyka znamená, že v tkanive získanom biopsiou prostaty sa nezistili rakovinové bunky. Stav nevyžaduje žiadnu liečbu iba pravidelné sledovanie.PSA je marker (značkovač), ktorý býva zvýšený pri zápaloch prostaty, tzv. benígnej prostatickej hyperplázii a pri karcinóme prostaty. Na sledovanie pacienta stačí kontrola PSA. Ak sa pri sledovaní zistí zvýšená hladina PSA, je treba indikovať aj opakovanú biopsiu. Treba upozorniť, že pred odberom materiálu na vyšetrenie PSA by mal pacient byť týždeň bez pohlavného styku a ak jazdí na bicykli, mal by posledný týždeň obmedziť jazdu.S pozdravom Dr. M. Horňák
, 20. januára 2012