prosim o radu

prosim o radu

USG parenchym prsnych žliaz fertilneho typu globalne zvyšenou echogenitou pravo je lezia dosahuje velkost 10x5mm na č10 primere 11mm pri CFMbez zretelnej hyperperfuracie zobrazuju sa cysticke lezia 3 až7mm ine ložiskove zmeni ani znamky dilatizacie mliekovodou sa nezistili zaver benigne lezia PP BI RADS2 som po druhej operacie prsnika v LPobidve boli fybroadenon sledovane 8 rokov teras mam pravom chcem vaš nazor je nutna operacia
Renata, 13. augusta 2014
Dobrý deň,nutné je sledovanie, v prípade rastu aj biopsia.Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
, 13. augusta 2014