Prosba o radu

Prosba o radu

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu v akom štádiu sa choroba nachádza a ako ďalej postupovať.Otec má 63 rokov a v roku 2008 mu zistili rakovinu C61 Zhubný nádor predstojnice - Prostaty.Histol.vyš.: Vo všetkých vzorkách je prítomný invazívny rast stredne diferencovaného adeno CA prostaty Grade II, Gleason 7 (3+4), bez nekróz vo vyšetrovanom materiáli.Biopsia prostaty: 1-3 ľavý lalok, 4-6 pravý lalok. PSA= 54,86 ng/ml. Prostata a zvlášť ľavy lalok je tvrdá, hrboľatá, zväčšená.Magnetická rezonancia bola robená v roku 2009: Histologicky verifikovaný Ca prostaty, v MR obraze s maximom zmien vľavo s infiltráciou m. mechúra, nálezom osteolytického ložiska os ischii vľavo. Podozrivé externé iliakálne LU hraničnej veľkosti vľavo.Gama skeletu: Patol. nález v os sacrum, os ischii aj v rebre je veľmi susp. z osseálneho mts procesu.Posledná ambolantná správa z onkolog.ambul.: PSA 7,54. Dg idem. Každý mesiac chodí na infúziu Zomety 4mg i.v a každé 3 mesiace dostáva aj injekciu Lucrinu 30,0. Lieky užíva Cyproplex 3x2 tab.Pre pár dňami začal užívať aj dolnk.lieky Wobenzyn.
Ľubka, 30. marca 2010
Dobrý deň. Gleasoonovo skóre 7(3+4), PSA v čase diagnózy (?) 54 ng/ml, nález osteolytického ložiska v os ischii na magnetickej rezonancii), nález potvrdený na scitigrafii. Pravdepodobne tieto hodnoty sú z času diagnózy. Podľa toho išlo o karcinóm prostaty lokálne pokročilý s metastázami v skelete. Pacient sa liečil hormonálnou liečbou, teraz má PSA 7,5 ng/ml.V hormonálnej liečbe sa pokračuje.Pravdepodobne pacientovi sa sledujú hodnoty PSA.Ide o lokálne pokročilý karcinóm prostaty s metastázami. Ďalšia prognóza závisí od toho, ako dlho bude nádor odpovedať na hormonálnu liečbu. Dĺžka odpovede sa nedá odhadnúť. Potom ako nádor prestane odpovedať na hormonálnu liečbu, k liečbe sa pridá chemoterapia, ktorej výsledky je tiež ťažko dopredu predpovedať. Odpoveď dávajú aktuálne hodnoty PSA.
, 30. marca 2010