Prosba o informácie o NOP a skríningoch

Prosba o informácie o NOP a skríningoch

Vážená Liga proti rakovine, dovoľte mi prosím, obrátiť sa na Vás s prosbou o najnovšie informácie o Národnom onkologickom programe (NOP). Dá sa dočítať na Internete, že asi pred štyrmi rokmi ste iniciovali, aby aj na Slovensku mohli odborníci konečne začať zostavovať NOP. Z Vašej web-stránky je možné vidieť, že z II. Fóra onkologických pacientov, ktoré ste zorganizovali koncom roka 2009, ste zaslali Úradu vlády SR, MZ SR, … rezolúciu s cieľom, aby v dnešnej "chemickej" dobe boj proti rakovine bol zaradený medzi priority programu Vlády Slovenskej republiky. (Prosím, iste by to ľudí zaujímalo, mohli by ste zverejňovať aj odpovede inštitúcií, ktoré ste oslovili, resp. ešte oslovíte?) NOP mal byť koncom roka 2009 odovzdaný Vláde SR – nestihlo sa. Na koncerte v Deň narcisov – 16.4.2010 - vtedajší minister zdravotníctva – p. Raši – na otázku odpovedal, že NOP bude už o niekoľko týždňov odovzdaný Vláde. Prosím, máte nejaké informácie, či sa tak už stalo? (Asi by bolo dobré, aby NOP mohol byť Vládou posúdený ešte pred zostavovaním budúcoročného rozpočtu?) V rámci NOP, ale prednostne (lebo lekárom nie je ľahostajné, že ľudia trpia a zomierajú a nemuseli by, lebo pomoc existuje), boli vypracované skríningové programy na čo najskoršie odhalenie kolorektálneho karcinómu a rakoviny krčka maternice a prsníka. Test okultného krvácania (TOK) na skoršie odhalenie rakoviny kolorekta si ľudia môžu urobiť a aj vyhodnotiť v súkromí domova - asi preto je záujem ľudí o TOK až nečakane veľký a asi dodnes neuspokojený. Pri odhaľovaní rakoviny krčka maternice a prsníka ale takéto zjednodušenie, priblíženie vyšetrenia ženám, nie je možné. Preto asi, podľa vo svete úspešných organizovaných skríningov, bolo do zákona č. 661/2007, platného od 1.1.2008, zahrnuté riešenie, že by MZ SR malo zriadiť skríningové centrum, ktoré by malo „držať nad ženami ochrannú ruku“ a ženy pozývať, aby sa zúčastňovali preventívnych vyšetrení cytológie a mamografie. Za 2,5 roka platnosti toho zákona ale MZ SR predchádzajúcej Vlády pozývacie Centrum nezriadilo, hoci bolo gynekológmi snažne presviedčané. Každý rok kvôli rakovine prsníka a krčka maternice pribudne medzi onkologických pacientov 2600 žien a 900 žien zomrie – keby bola dobrá vôľa pred 2,5 rokmi, už na začiatku platnosti toho zákona, dnes už by nemuseli byť žiadne neskoré štádiá... Vážená Liga proti rakovine, prosím, môžete urobiť niečo, čo by pomohlo presvedčiť kompetentných, aby umožnili formou organizovaných skríningov vyjsť ženám v ústrety a pomohli im nájsť odhodlanie na spomínaných, zdravie a život zachraňujúcich vyšetreniach sa zúčastniť? Prosím, prepáčte moje naliehanie a laicko-nedokonalé poňatie – naozaj by stačilo u každého len trochu viac dobrej vôle a mohlo by byť nešťastia menej. Ďakujem a prajem LPR veľa úspechov a všetkým pekný každý deň.
Marta, 24. augusta 2010
Dobrý deň,ďakujem Vám za záujem o NOP. V priebehu uplynulých rokov sme sa zúčastnili viacerých porád, nielen na Ministerstve zdravotníctva, ale i na pracovných poradách v európskych štátoch, ktorých zámerom bolo presadiť NOP a zaistiť potrebné finančné zdroje. Terajšou veľkou úlohou EÚ bude v rámci Partnerstva v európskom boji proti rakovine – program, ktorý uviedol vlani José Barrossa v Bruseli – prostredníctvom NOP znížiť incidenciu i mortalitu v Európe. Podľa existujúcich vzorov NOP viacerých európskych krajín Liga proti rakovine pripravila plán prevencie, ktorý predložila komisii Ministerstva zdravotníctva ako súčasť pripravovaného plánu. Zostaviť NOP so všetkými zložkami – informovanosť, výchova, prevencia (primárna a sekundárna), kvalitná diagnostika, liečba, psychosociálna starostlivosť, paliatívna starostlivosť, výskum, ale samozrejme aj vzdelávanie dostatočného počtu odborníkov vo všetkých spolusúvisiacich oblastiach nie je jednoduché, ale je o mnoho ľahšie, než ich uviesť do života vyčlenením dostatočnej finančnej základne. A to je veľký problém, ktorý nie je iba u nás, ale i vo väčšine európskych štátov, kde takýto plán ešte nemajú, ale už sa pokúšajú ho presadiť.I keď zatiaľ NOP nemáme, Liga proti rakovine už mnohé z jeho plánovaných častí realizuje svojimi celonárodnými projektmi. Popri zavedených systémoch vzdelávania verejnosti v oblasti prevencie, i psychosociálnom programe plánujeme uskutočniť i ďalšie nové plány. Príkladom je budovanie siete psychologickej pomoci pre pacientov, ich rodiny i ďalších na Slovensku. Je to pilotný program, ktorý sme začali t. r. a zdá sa, že postupne sa nám podarí presvedčiť vedenie onkologických zariadení, že k liečbe patrí aj táto starostlivosť. Toto všetko financuje Liga z vlastných zdrojov. Myslím si, že naše snahy vyrovnať rozdiely medzi západnou a východnou Európou prinášajú Slovensku uznanie aj touto prácou Ligy proti rakovine. Svedčí o tom aj výzva Európskeho parlamentu, aby sme v Bratislave zorganizovali debatu u okrúhleho stola o význame kontroly rakoviny a jej riešenie, ktoré ako jedna z prvých európskych miest a štátov (Londýn, Madrid, Bratislava) bola vybraná, aby výsledky debát pomohli v rámci európskeho partnerstva riešiť tie najzávažnejšie problémy. Ich súčasťou je aj prevencia a skríning. Dúfajme, že sa ľady uvoľnia a pohnú.
, 24. augusta 2010