Problémy s očnicou

Problémy s očnicou

MR-Záver-expanzívne ložisko pravej orbity extrakonálne v dif.dg.neo povahy, menej pravdepodobný pseudotumor. Ojedinelé drobné hyper S1 lézie centrum semiovale v dif.dg.incip. small vessel dissease. Veku primeraná atrofia mozgu a mozočka.
Valentína Királyová, 23. apríla 2013
Neviem presne, na čo odpovedať,ale v pravej očnici sa našlo ložisko,ktoré je príčinou niektorých ťažkosti u pacienta, jeho pôvod, ak to bude možné, lekári sa budú snažiť rozdiferencovať a na základe výsledkov navrhnú liečbu primeranú k celkovému zdravotnému stavu pacienta. Informácie vám môžu dať iba lekári , ktorí majú dokumentáciu o pacientovi, ináč ide len o všeobecné nie konkrétne závery, týkajúceho sa pacienta.
, 23. apríla 2013