primárny nádor

primárny nádor

Dobrý deň, na pečeni objavili veľký tumor, ale vyšetreniami zistili, že ide o metastázy a primárny nádor je inde, ale nevedia ho nájsť. Je možné, že niekedy sa primárny nádor nájsť nepodarí?
Anna Sirptková, 18. mája 2012
Celosvetove asi u 10% pacientov nie je zistený primárny nález,ale liečba je pacientovi daná podľa histologického nálezu.Pacient sa bude podrobovať v priebehu liečby vyšetreniam a je možné, že dôjde ku jednoznačnejšiemu záveru.
, 18. mája 2012