Priebeh rakoviny

Priebeh rakoviny

Mám podozrenie na rakovinu semenníka. Chcel by som sa spýtať aký je časový priebeh ochorenia. Koľko trvá prechod ochorenia z fázy 1 do 2 a do 3, ak sa rakovina nelieči? Ďakujem za odpoveď.
Tibor 24r, 30. septembra 2008
Pýtate sa na časový priebeh rakoviny semenníkov v jednotlivých štádiách choroby.Na túto otázku odpoveď by vyžadovala napísanie jedného článku.Ako pri iných druhoch rakoviny prognóza závisí od druhu buniek, ktoré tvoria nádor. Pri rakonine semenníka sa druh buniek zisťuje z tkaniva semenníka, ktorý sa musí chirurgicky spravidla celý odstrániť. Druh buniek nemožno zisťovať z takzvanej biopsie, odberu malého kúska tkaniva pomocou ihly, alebo otvorenej operácie. Teda ak chceme získať údaje o biologickej povahe nádoru semenníka predpokladá operačné odstránenie semenníkaje indikované na základe výsledkov klinického vyšetrenia. Spravidla podozrenie z prítomnosti nádoru sa získa ultrasonografickým vyšetrením obsahu mieška.Po vyšetrení spracovaného tkaniva lekár (patológ) zistí histologický druh nádoru. Podľa histologického nálezu sa nádory delia na tzv. seminómy a neseminomatózne nádory. Ich prognóza ďalej záleží od štádia, v ktorom sa nádor v čase diagnózy nachádza. Niektoré nádory sa môžu diagnostikovať v tzv. prvom, včasnom štádiu, keď nádor je prítomný iba v semenníku, iné sa diagnostikujú s metastázami v tzv. regionálnych lymfatických uzlinách, prípadne vo vzdialených orgánoch. To znamená, že po odstránení semenníka a potvrdení diagnózy zhubného nádoru sa robia ďalšie vyšetrenia, ktoré pomáhajú v urobení presného štádia choroby. Teda ako vidíte možností je veťa.Vo všeobecnosti však možno povedať, že rakovinová choroba semenníka je v súčasnosti jednou z najlepšie vyliiečiteľných rakovín u ľudí s výsledkom presahujúcim dlhodobé prežívanie aj v pokročilých štádiách.Ak by ste potrebovali viac informácií obráďte sa na Ligu proti rakovine, ktorá Vám pošle brožúrku o nádoroch semenníkov. Najlepšie by bolo obrátiť sa na lekára, urológa, ktorý Vás vyšetrí a urobí diagnózu Vašej choroby. Nemusí sa jednať o nádor semenníka.
, 30. septembra 2008