Preventivne vyšetrenie

Preventivne vyšetrenie

Mám 15-ročnú nevlastnú dcéru. Jej matka ako 42 ročná zomrela na rakovinu prsníka. Na rakovinu zomrela aj teta ( matkina sestra). V ktorom roku a aké vyšetrenie by bolo vhodné, aby sa včas diagnostikovala prípadné ochorenie? Nechceme dcéru príliš stresovať, hlavne keď odmieta chodiť k akýmkoľvek lekárom.
Mária, 12. januára 2009
V prípade pozitívnej osobnej anamnézy by bolo vhodné aj genetické vyšetrenie-bolo by dobré skontaktovať na napr.na genet.pracovisku Onkologického ústavu sv.Alžbety Heydukova 10 Bratislava u prim.Weismanovej,t.c.02/59249574,59249575,59249576.Oni Vám poskytnú bližšie informácie ohľadom indikácie genetického vyšetrenia u Vašej dcéry.Čo sa týka zobrazovacích vyšetrení-ultrazvuk prsníkov,v tomto veku ešte nie je vhodné-dopor.by som tak po 20-25 roku života,a samozrejme samovyšetrovanie prsníkov!!!
, 12. januára 2009