prečo ?

prečo ?

Dobrý deň,čo je hlavnou príčinou, že počet onkologických pacientovrýchlo vzrastá... Stravovanie,životne prostredie ...?
Zdena, 9. júla 2010
Máte pravdu, narastá počet ochorení a to nie len onkologických, príčinou, ako správne píšete, sú zlé stravovacie návyky /nesprávne zloženie a denné rozloženie príjmu potravy/, nie vždy kvalitné životné prostredie /z čoho vyplýva kontaminované ovzdušie, voda, potraviny.../, zlé životné návyky /alkohol, cigarety.../, stres, v neposlednom rade zanedbávaie preventívnych prehliadok a tiež príčín, ktoré t.č. ľudstvo nie je ochotné riešiť. Určité percento tvori i rodinná dispozícia.
, 9. júla 2010