posúdenie invalidity

posúdenie invalidity

Dobrý deň,chcem veľmi pekne poprosiť o radu alebo kontakt na osobu ktorá by mi vedela pomôcť vo veci posúdenia invalidity.Mám 35 rokov, v 2/2012 som absolvovala operáciu s výsledkom duktolobulárny ca ľavého prsníka /rLQQ/ , G3, pT1cN 0/6MO, HR"ER/PR50%,HER2:0.Nálsedne som absolvovala 4x chemoteriapiu , 33x rádiodňterapiu a ďalšie 4x chemoterapiu, ukončenú v 11/2012. Od 7/2012 mi začali podávať aj hormonálnu liečbu - Lukrín injekčne každé 3 mesiace a Tamoxifen tabletkovo denne. Liečbu mám na 5 rokov, zároveň chodím každé 3 mesiace na onko kontroly+gynekologické kontroly. Na hormonálnu liečbu si zatiaľ neviem zvyknúť, mávam silné bolesti kostí,klbov, návaly a migreny, tento stav trvá už 9 mesiacov. Požiadala som o priznanie invalidného dôchodku no zo strany posudkovej lekárky mi bolo povedané že vzhľadom na moju diagnozu mi určuje mieru poklesu na 40%. V zápisnici je uvedené: "rozhodujúcim zdravotným postihnutím odôvodňujúcim invaliditu je zdravotné postihnutie zaradené do Kapitoly XIII, pod položku 2, písmeno a - po odstránení v štádiu I/T1N0M0/.Je to takto správne? Vzhľadom na chorobu, priebeh liečby, problémy ktoré mám a skutočnosť že liečbu budem mať ešte viac ako 4 roky sa mi zdá toto posúdenie neprimerane nízke. Ďakujem za odpoveď
Soňa, 29. marca 2013
Dobrý deň prajem.Posudzovanie % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť prináleží posudkovým lekárom sociálnej poisťovne, na základe priložených odborných nálezov, podľa platnej legislatívy.Pokiaľ nesúhlasíte s ich rozhodnutím, máte právo v zákonnej lehote podať odvolanie.S poozdravom Ing. Soňa Ďurčová
, 29. marca 2013