Postup liečby.

Postup liečby.

Dobrý deň.Chcela by som vedieť, či je moja liečba postačujúca, alebo ju treba niečím doplniť.Mám 33rokov a dg.multifokálny papilárny karcinóm štítnej žľazy s MTS do reg.LU a pľúc.Stav po nTTE a selektívnej subradikálnej resekcii krčného lymfatického systému vľavo modus III(20.6.05)Stav po následnej extirpácii LU vpravo(1.7.05)Stav po tyreoeliminácii 131 I(19.8.05 KNM Ostrava)...3700MGq. Stav po extirpácii 2 LU vľavo(27.9.05)Stav Po diagnostickej dávke I131 v 11/05(KNM Martin)...185MBq. Stavpo 1.terapeutickej dávke v 2/06(KNM Martin)...7400MBq. Stav po parc.extirpácii LU vpravo v 4/06. Stav po ďalšej parciálnej extirpácii LU vpravo(21.6.06)Stav po 2.terapeutickej dávke I131 v 7/06(KNM Martin)...7400MBq. Pretrvávajúca krčná lymfadenopatia vpravo s progresiou. Stav po extirpácii 2 LU vpravo(28.9.2006).Stav po 3.th-dávke I131 v 5/07(KNM Martin)...7400MBq.Stav po dg I131 v 5/08(KNM Martin)...7400MBq s regresiou ložísk. Pretrvávajúca zvätšená LU so zmazanou echoštruktúrou vpravo s negat.TG-bez progresie.MTS na pľúcach v čiastočnej regresii. Susp.drobná expanzia v prednom mediastine, jeden drobný uzol v pľ.parenchýme(CT v 11/06). Sekundárna hypotyreóza na substitučno-supresívnej liečbe-t.č.kontrolovaná.Stav po opakovaných abortoch(2001,2005).Somatická asténia.Leukopénia stredne ťažkého stupňa(granulocitopénia).Akt.anm.KNM Martin:akt.scintigrafia9.5.08:na krku tesne nad operačnou jazvou mediálne vpravo sa zobrazila ložisková kumulácia 131I,slabšia nefyziologická akumulácia sa zobrazila v mediastine v strednej čiare.Na celotelovom scane sa zobrazila fyziolog.distribúcia radioaktívneho jódu s relatívne vyšším vychytávaním v oblastiach retikuloendotelového systému, bez akumulujúcich ložísk.V porovnaní s minuloročným nálezom sa nezobrazilo ložisko v oblasti ľavého pľúc.hilu a aktivita ložísk na krku aj v mediastine je menej výrazná.Vzhľadom k(hoci diskrétnemu)pretrvávaniu ložiskovej akumulácie však plánujeme ďalšiu hospital.za účelom podania th.dg.dávky 7,4GBq na 27.4.2009. Momentálne som na liečbe Euthyrox 125ug denne 1-0-0.Vopred ďakujem za odpoveď.
ANDREA, 1. marca 2009
Pani Andrea,vám poskytovaná liečbe je v súlade so súčasnými celosvetovými liečebnými postupmi a poznatkami o Vašej chorobe, ste liečená vo vysokošpecializovaných pracoviskách Martin, Ostrava a ste sledovaná endokrinologom. V prípade zmeny chovania nádoru liečba može byť modifikovaná. Prajem vám všetko dobré
, 1. marca 2009