postup liečby – metastazy plúc

postup liečby – metastazy plúc

Manželka bola operovaná na metastázy plúc v mesiacoch jún a júl 2011 FNsP Ružinov - histologicky adenokarcinóm. Moja otázka je aký je ďalší postup liečby a aké vyšetrenia by mala manželka absolvovať v nasledujúcom horizonte?
belamarczell@post.sk, 16. októbra 2011
U operovanej pacientky, pretože píšete, že bola operovaná len pre MTS do pľúc, je potrebne poznať a vedieť:1. kde je event. bol primárny zhubný nádor a jeho histologický grading2. kedy bol diagnostikovaný primárny adenokarcinóm a ako sa primárny Ca liečil3. súčasný stav primárneho adenokarcinómu,4. sú prítomné aj iné MTS?5. Treba poznať výkonnostný stav pacientky a pridruž. ochorenia, ako aj vek Podľa horeuvedeného by onkológ mal ďalej stanoviť taktiku liečby. Ak nebol primárny nádor stanovený, treba ho komplexnými diagnostickými vyšetreniami nájsť a s príslušnými odborníkmi toho ktorého systému a onkológom ho riešiť čo najskôr.
, 16. októbra 2011