poprosim vysvetlit nalez z RDG

poprosim vysvetlit nalez z RDG

Pulmo: parenchým zachovanej transparencie, bránice klenuté, f.c. uhly voľné, hily bilat. členité, s naznačenou hyperemiou a zvýraznenou bronchovaskulárnou kresbou vybiehajúcou parakardiálnebilat., perihilózne drobné oválne kalcifikáty. Cor: ľahká prom. pulm. oblúčika, inak primeranej veľkosti a tvaru, CPI: 9,5:29,5, bez známok kard. dekomp.Záver: Ľahká hyperemia hilov sakcentáciou perihilóznej a parakard. BV kresby precip. I.dx. Ďakujem veľmi pekne.
petra, 26. septembra 2010
Dobrý deň. "Vysvetlenie" výsledku vyšetrenia bez základných údajov by bolo zavádzajúce. Napr informácia, či sa jedná o vstupné, kontrolné vyšetrenie, aký je vek pacienta - či je aktívny alebo pasívny fajčiar.. Správne bude obrátitť sa na lekára, ktorý ordinoval dané rtg vyštrenie a určite Vám výsledok vyšetrenia vysvetlí a navrhne ďalší postup.
, 26. septembra 2010