Pomoc pre mamu

Pomoc pre mamu

Dobrý večer, prosím o bližšie vysvetlenie diagnózy mojej mamy. Má 71 rokov a diagnóza je nasledovná: C50.4 mikroskop. nález:invazivný duktálny karcinóm,tumor je v resekčnej línii jednej plochy. Doplnok:prítomná je intraduktálna zložka s kalkosféritmi.Predbežný nález:1.Invazívne rastúci karcinóm s minoritnou zložkou i intraduktálnej nádorovej proliferácie. Tumor rastie v desmoplastickej nádorovej stróme s vysokou suspekciou i lymfatickej permeácie. V kontexte s peroperačnou histológiou je dorzálny okraj so známkami infiltrácie. Scarff- Bloom- Richardson score:tubuly 2jadrá 2mitózy 3Histolog. grade II(7) V excíziách z later., kranial.a ventral. resekčného okraja tumor nenachádzame.2.Tukový materiál a priečne pruhovaná svalovina, bez nádorovej infiltrácie.Dodatok: ER- takmer 100% pozit. silnej intenzityc-erb. B2- 3+ pozit.Ki 67: 30-35% pozit.E cadherin- pozit.Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie.
Janka, 26. októbra 2009
Dobrý deň, žiaľ jedná sa o rakovinu prsníka s podozrením na postihnutie lymfatických uzlín, v súčasnosti je veľmi veľa účinných liekov na toto ochorenie, avšak o výbere a postupe liečby Vás dokáže cielene informovať lekár onkolog, ktorý pozná celkový zdravotný stav mamičky.
, 26. októbra 2009