pomoc

pomoc

Dobrý deň,prosím o radu.Môjmu manželovi 40rokov robili biopsiu a prosila by som o vysvetlenie a aké má šance.Kompletne spracovaná čiastka z veľkého omenta v celom rozsahu s metastatickým rastom adenokarcinomu s výskytom drobných nekroz a výraznou dezmoplaziou.Nádorové bunky sú CK7+,CK20+,CK19+,CA19-9+,CDX2+ 50% a TTF-S proliferačným indexom(Ki67/ 40%. Záver:Metastáza grade 1-2 vývodového adenokarcinomu.Veľmi pekne dakujem za odpoved.:
erika, 5. februára 2013
Z nálezu vyplýva, že v časti pobrušnicovej blany histologicky spracovanej boli nájdené metastatické bunky adenokarcinómu so stupňom dobre a stredne diferencovaného - liečba býva efektívnejšia, čím je diferencovanosť buniek vyššia..sú 4 stupne, čím vyššie číslo, tým sú bunky nediferenciovanejšie. Celková úspešnosť liečby bude závisieť od celkového zdravotného stavu manžela a tiež odozvy na liečbu, preto aby ste boli pokojnejší, po vyšetrení poproste ošetrujúceho lekára, aby Vám v skratke zhodnotil zdravotný stav manžela.
, 5. februára 2013