Počatie po liečbe Hodgkinovej choroby u muža.

Počatie po liečbe Hodgkinovej choroby u muža.

Dobrý deň.Pracujem ako pôrodná asistentka a mám 27. rokov.Môj priateľ má 30 a je tri roky v kompletnej remisii po liečbe HL.Pri liečbe bola použitá chemo aj rádioterapia.Chcela by som otehotnieť.Aká je šanca prirodzene otehotnieť s partnerom s takýmto ochorením?Je potrebné ísť na spermiogram?HAK neužívam asi dva mesiace.Ďakujem.
Martina Horváthová, 10. septembra 2010
Vedľajšie účinky chemo a rádioterapie na fertilitu (plodnosť) ovplyvuje kvalita spermiogenézy pred začiatkom liečby a druh a dávka chemoterapeutík a dávka rádioterapie. Obnovenie fertility možno očakávať po 2-4 rokoch od skončenia liečby. Návrat spermiogenézy možno zistiť vyšetrením spermiogramu. Doba, kedy sa má spermiogram indikovať nie je všeobecne určená pre individuálny návrat spermiogenézy. Rozhodne Vami udávaná doba 2 mesiacov je ešte krátka.Obráťte sa na andrológov.
, 10. septembra 2010