plodnosť po chemoterapii

plodnosť po chemoterapii

Môj priateľ má diagnozu Ewingov sarkóm.Ako je to s plodnosťou muža po agresívnej chemoterapii a ožiaroch? Približne koľko % mužov už nemôže splodiť dieťa ?
Katarína, 13. júla 2009
Plodnosť po liečbe chemoterapiou a rádioterapiou ovplyvňuje typ použitých cytostatík, dávka žiarenia a vek pacienta.Konzultujte odpoveď na túto otázku s lekármi, ktorí liečili Vášho priateľa.
, 13. júla 2009