Pečeň

Pečeň

Dobrý deň. Chcem sa opýtať či je pri tomto náleze postačujúce naordinovanie FASLODEXU. Ďakujem Abdomen:Tltra, T2tra, T2fstra, TI in-opp phase tra, T2korTltra + Gadovist ivDnešné vyšetrenie porovnávam s predchádzajúcim vyšetrením z 10/2015.V pečeni pretrváva prítomnosť MTS lézií.Dve najväčššie lézie: lézia v segmente S5 vo ventrálnej časti dosahuje maximálny rozmer v transverzálnej rovine 61mm (pri predch. vyšetrení dosahovala 44mm). Druhá najväčšia lézia lokalizovaná v segmente S8/S5 dosahuje v transverzálnej rovine maximálnu veľkosť 53mm (pri predch. vyšetrení dosahovala 41mm). Ostatné tri MTS lézie sú menšej veľkosti. V porovnaní s predch. vyšetrením zaznamenávam veľkostnú progresiu lézií.V pravom laloku pečene detekujem dve drobné lézie, ktoré neboli prítomné pri predch. vyšetrení, sú lokalizované v segmente S5 a dosahujú veľkosti do 7,5mm – pri dnešnom vyšetrení dve nové MTS lézie. Žlčník, žlčové cesty bez pozoruhodností.Záver:V porovnaní s predchádzajúcim vyšetrením z 10/2015 veľkostná progresia pôvodných MTS lézií (ako v popise) a pri dnešnom vyšetrení detekujem dve nové drobné MTS lézie v pečeni." .......
Ivana, 26. januára 2016
Dobrý deň,pri náleze je jednoznačne písané, že sa bohužiaľ jedná o progresiu ochorenia....liečba faslodexom by mala byť ukončená a ak to stav dovolí treba zahájiť chemoterapiu. Ale závisí to od mnohých faktorov najmä či pacientka je schopná to zvládnuť...akú chemoterapiu predtým mala....komorbidity....Chemoterapiou chceme pomôcť a nie cez jej vedľajšie nežiaduce účinky pacienta poškodiť a bude viac v nemocnici ako doma. Preto niekedy sa ponechá horm. terapia dlhšie aj za ceny progresie ochorenia...každá liečba má byť šitá na mieru pacienta. Ťažko sa je preto vyjadriť iba na základe Vami poslanej správy.
, 26. januára 2016