Papilárny mikrokarcinóm ŠZ

Papilárny mikrokarcinóm ŠZ

Som krátko po odstránení ŠZ v ktorej bolo viacero uzlov. Záver bol takýto: Papilárny mikrokarcinóm pravého laloka ŠZ, rastúci v bilaterálnej difúzne-nodóznej koloidnej strume, s bilaterálnou fokálnou intersticiálnou lymfocytovou tyreoiditidou pT1, pNx, pMx. Doporučená liečba radiojódom. Počula som, že mikrokarcinóm sa nemusí liečiť radiojódom, vraj stačí ak je vybratá celá ŠZ. Čo je pravda? Ako a kto má určiť, či rádiovú liečbu treba, alebo nie. Aké sú výsledky s neliečenými pacientami radiojódom s papilárnym mikrokarcinómom. Prosím Váš názor. Treba sa podrobiť rodiojódovej liečbe, alebo nie.Ďakujem za odpoveď.
anna, 23. septembra 2008
Milá Anna,o spôsobe liečby rozhoduje podrobný histologický záver, ktorý na základe posudzovaných kritérií môže určiť biologickú aktivitu mikrokarcinómu. Ak ste z Bratislavy, mal by Vás lekár poslať na konzílium k Doc. Podobovi v Onkologickom ústave Sv. Alžbety, ktorý to môže na základe podrobného histologického nálezu rozhodnúť. Ak by tento nález nespĺňal požadované kritériá, môže to posúdiť patológ uvedeného ústavu z podkladov histologického materiálu.
, 23. septembra 2008