Pán primár, ďakujem za Vám za všetko!

Pán primár, ďakujem za Vám za všetko!

Pán primár Masák ďakujem Vám za odpovede na moje otázky, za konzultáciu vo Vašom zariadení, za Vami urobenú operáciu. Ste výnimočný človek, vďaka Vám má môj život opäť zmysel.Bola som v hroznom psychickom stave,slovo rakovina je hrozné. Taktiež sa chcem poďakovať izbovému lekárovi MUDr. Klačkovi a celému gynekologickému oddeleniu za príkladnú starostlivosť o pacientky.
Iveta Č., 30. mája 2009
Veľmi pekne ďakujem za ocenenie práce celého nášho kolektívu. Na našom oddelení si všetci uvedomujeme v akom psychickom rozpoložení sú pacientky prichádzajúce k nám s diagnózou rakovina. Snahou nás všetkých je, aby pacientky cítili, že nám všetkým veľmi záleží na ich uzdravení a že pre tento cieľ urobíme všetko čo je v našich silách. Ešte raz ďakujem za ocenenie našej práce – budem to tlmočiť celému kolektívu.
, 30. mája 2009