Ovosan

Ovosan

Aký máte názor na doplnok Ovosan ?
wera, 5. apríla 2011
Ovosan patrí medzi výživové doplnky, nie lieky. Rozdiel medzi výživovými doplnkami a liekmi je ten, že pri liekoch je dokázaná účinnosť liečby choroby na veľkých počtoch opacientov, zatiaľ čo pri výživových doplnkoch sa vychádza z určitej teoretickej hypotézy, resp. i určitých pokusoch na zvieratách, ale nebola dokázaná podľa patričných pravidiel ich účinnosti na ľuďoch. Sú skúmané iba z hľadiska bezpečnosti pre ľudský organizmus- či ho nepoškodzujú. Ak ide o onkologických pacientov, nie je vhodné používať ich namiesto klasickej liečby/chirurgická, rádioterapeutická, či chemoterapeu-tická/, alebo ich používať bez vedomia onkológa, ktorý pacienta lieči/, lebo môže byť liečba neúčinná až škodlivá. Ovosan je jedným z mnohých doplnkov výživy, u ktorých sa nedokázal pozitívny účinok pri liečbe rakoviny.
, 5. apríla 2011