otázka

otázka

Môžu posudkový lekári určovať diagnózu ako sami chcú. Bol som operovaný na zhubný nádor na mozgu. Som 9rokov na plnom invalidnom dôchodku. No po poslednej komisii mi znížili dôchodok na polovičný s diagnózou nezhubný nádor na mozgu je vôbec niečo také možné.
Marcel, 6. mája 2011
Pokiaľ mi je známe, posudkoví lekári diagnózu nemenia, rešpektujú nálezy, ktoré majú ako podklad od ošetrujúcich lekárov,na vyjasnenie problému Vám kompetentnejšie môžu odpovedať práve oni, respektíve posudkový lekár, preto sa s plnou dôverou obráťte na nich.
, 6. mája 2011