Otázka

Otázka

Dobrý deň, chcem sa spýtať, moja mamina bola u lekára, zdal sa je jej zväčšený prsník,ten u poslal na sono a mamografiu výsledok (5.3)mamografia: Oba prsníky prim veľkosti s ľahkou asimetriou veľkosti, pravý zväčšený. Involučný postmenopuzálný typ.Vpravo výraznejšie pruhovité štruktury, ktoré na snímkoch 2005 neboli. V HLQ opacita priemeru 2 cm -susp. ložiskové zmeny, podkožie zvýrznené ľahko zhrubnuté, naznačené Cooperove lig. vpravo -incip.známky zápalu.Mikroaklcifikáty patolog. zastúpené nevidno. Cievne štruktúry kalcifikované, vinuté. Mamila axila v norme.Vľavo prsník prázdny s 2 begínnymi kalcifikátmi bez ložiskových patolog. zmien- Z: podozrivá abnormalia vpravo BI-RADS kat.4 . 6.3. RDG ambulancia Záver: Pravý prsník involučného typu na rozhraní LQ je hypoechogenné, ľahko nepravidelné TU ložisko 13x20mm vaskularizované. Smerom axilárnym pakety LU nehomg. infiltrované do 3 cm. BI -RADS kat-5.Odp. onkol. vyšetrenie.9.3.,USG pravého prsníka: Na rozhraní laterálnych kvadrantov pravého prsníka je mierne laločnatý hypoechogénny 13 mm tumor s dorzálnym zosilnenímm, , homogénny, bez mikrokalcifikátov, v pazuche sú objemné patologicky infiltrované uzliny, podobné sú i v supraklavikuálnej jamke.Z: Tumor pravého prsníka s mts v pazuchových i supraklavikuárnych uzlinách.Onkologické vyšetrenie: Pacientka odoslaná z RTG pracoviska pre USG a MMG verfikovaný tumor v pravom prsníku.Záver: DG:N60.9 Nešpecifikovaná benígna dysplázia prsníka. Tumor mamme I.dx. Lymfadenopatia v axlie a supraklavikuleárnej oblasti vpravo. Po odobratí vzorky je záver patologa: 1. V kompletne spracovanej vzorke sa nachádza koža a priľahlé lipomatózne tkanivo, bez nálezu mammárnych žliazok abez známok maligity.2.Vzorka je v celom rozsahu tvorená kolagenným väzivom, ktoré je z prevažnej časti zhyalinizované a v ktorom sa difúzne nachádzajú štruktúry nízko diferencovaného adenokarcinomu, výrazná je bunková i jadrová pleomorfia i hyperchromázia. Nádorové bunky sú prevažne disoiované,len ojedilele sú naznačené tubulárna formácie a lineárny rast. Štruktúry lymfatickej uzliny nie sú prítomné. Imunhistochemicky E-cadherin javí vo veľkom počte nádorových buniek membránovu pozitivitu. Záver: nález svedčí pre nízko diferencovný adenodarcinom v.s. duktálneho pôvodu, najskôr pri origu v mamme. Pokračujeme v cielenj imunoanalýze. na vyšetraní v Nitre, kde bol susp. nález v ľavej koxe.Onkologička odporučila podávanie chemoterapie, len nie je si či ložisko nie je v kĺbe,odporučila CT vyšetrenie. Nebolo by lepšie počkať s chemoterapiou, pokiaľ nebude hotové CT vyšetrenie? Čítala som že lekár začal s chemoterapiou skôr ako bolo zistené ložisko a nebolo to dobre.Ďakujem za skorú odpoveď a Váš čas
Ďurinová Lena, 3. apríla 2009
Dobrý deň, je to zhubný nádor na sonografii a mamografii, ktorý je potvrdený histológiou. U mamy je nutné komplexné vyšetrenie.Liečba chemoterapiou môže byť podaná nakoľko nález negatívny alebo pozitívny na Ct vyšetrení vlastne liečbu nezmení - je nutné podávať chemoterapiu.
, 3. apríla 2009