otázka

otázka

chcem sa opýtať, akým právom dobrovoľníci dnes chodia z domu do domu a vyberajú peniaze? nie je to z vašej strany obťažovanie ľudí?
Milan, 12. apríla 2013
Dobrý deň. Ďakujeme za Vašu otázku, i keď sa netýka medicínskej problematiky. Dobrovoľníci Dňa narcisov bežne nechodia "z domu do domu" , nie je ich úlohou cielene oslovovať ľudí s návrhom možnosti príspevkov. Bežne, a verím, že je to tak i v 95% prípadov, dobrovoľníci sa zdržiavajú na verejných priestranstvách, na uliciach,a pod. a ľudia sa k nim sami pristavujú s vôľou a úmyslom prispieť. Vieme však i my o niekoľkých - väčšinou malých obciach/dedinkách, kde je zaužívaný práve spôsob, kde napr. p. učiteľka s deťmi z materskej školy prejde niekoľko domov, ulicu, nakoľko sú tak na to zvyknutí, zbierku majú vopred ohlásenú na miestnom úrade, častokrát vopred v rozhlase, a je to teda spravidla prijímané pozitívne, dokonca preferované obcou. Napriek tomu by však dobrovoľníci v žiadnom prípade nemali pôsobiť naliehavo na ľudí, a ak si to niekto neželá, neobťažovať ho osobne pri jeho dverách. Ako som spomenula, rozhodne je to skôr výnimka ako pravidlo. S pozdravom, Lucia Budáčová
, 12. apríla 2013