osobný asistent

osobný asistent

Chcela by som sa opýtať ohľadom zákona na kompenzácie. V § 22/9 sa pýše, že ak výška príjmu FO je vyšia ako 4 násobok životn. minima.... sa ponižuje o rozdiel ktorý presahuje... Štvornásobok ŽM sa myslí za mesiac alebo za kalendárny rok?Ďakujem za odpoveď.
Katka, 21. decembra 2012
V Zákone 447/2008 Z.z. o kompenzáciach v § 22/9....ak príjem FO je vyšší ako 3-násobok sumy ŽM / príjem mesačný /......, danými náležitosťami sa zaoberajú pracovníci ÚPSVaR, ktorí Vám na základe priložených potvrdení vypočítajú presnú výšku príspevku, treba vedieť, že životné minimum sa mení vždy k 1.7. v roku, vtedy opakovane bude požadované doplnenie potvrdenia o príjme a urobený prepočet príspevku.Baranová
, 21. decembra 2012