ORL

ORL

DOBRY DEN CO ZNAMENA NA MEDIALNEJ STENE HYPODENZNY UTVAR PRIEM.DENZIT 13HU 10X4mm
JANKA, 11. augusta 2014
Nenapísali ste lokalizáciu nálezu, ani iné potrebné údaje, preto sa obráťte na lekára, ktorý Vás vyšetroval, prípadne lekára ktorý Vás na vyšetrenie poslal, poznajú nielen Vaše ťažkosti, ale i lokalizáciu a kompletný popis výsledku, bez neho sa nedá odpovedať.
, 11. augusta 2014