operacie neurinomu

operacie neurinomu

Mojej drahej manželke ktorá mi bola vždy oporou zistili pred týždňom na CT susp.expanzívny proces v oblasti PC uhla vľavo / neurinóm ( s miernou kompresiou IV.komory zľava, so známkami mierneho rozšírenia vnätoprného zvukovodu vľava.Je v rozsahu 32x23 mm plošne axiálne, s ťažšie diferencovateľnými kontúrami, s denzitometrickými hodnotami mäkkotkanivových štruktúr Subarachnoidálna cysta temporobazálne vpravo. Je objednaná na MR.Aká je čakacia lehota na operáciu a aká je úspešnosť liečby. Ďakujem za odpopveď.
JUDr.Vladislav Chroust, 25. novembra 2010
Pán doktor,Vaša pani manželka čaká na vyšetrenie MR a následne na jeho výsledok, ktorý najpravdepodobnejšie rozhodne o urgentnosti, rozsahu liečby a spolu s histologickým vyšetrením získaným po operácií bude podkladom pre ďalšiu liečbu. Počas liečby sa robí monitoring jej úspešnosti, či liečba zostáva , alebo sa mení, tiež sa zohľadňuje jedinečnosť každého chorého a jeho celkový zdravotný stav. Takže ako hrubo vidíte z môjho popisu - každá teória oproti praxi je šedá a nevyspytateľná, avšak najkonrétnejšiu odpoveď budete môcť dostať od ošetrujúceho lekára, ktorému sú známe výsledky vyšetrení, priebeh liečby odpoveď na ňu a celkový zdravotný stav Vašej pani manželky. Obom Vám prajem veľa psychyckých i fyzických síl a lekárom úspešny priebeh liečby.
, 25. novembra 2010