Operácia hrubého čreva

Operácia hrubého čreva

Po operácii hrubého čreva a jeho vyliečenie možné vrátiť umelý vývod späť do funkcie konečníka? 06000
Škabák Jaroslav, 17. mája 2014
Postupy v liečbe sú vždy závislé od choroby v postihnutom orgáne a od celkového zdravotného stavu pacienta, a od pokroku v medicíne. Chirurgické zákroky, pokiaľ to dovoľuje zdravotný stav pacienta, sú prakticky bez obmedzenia. Poslednú informáciu Vám dá lekár,ktorý Vás lieči /on sa určite poradí i s lekármi, ktorí by mali výkon uskutočniť/ , pretože je zoznámený s aktuálnym zdravotným stavom.
, 17. mája 2014