Obličky

Obličky

V obličke hyperechogénne ložisko o priemere 0,4 cm s jemnou akustickou stopou. Bez dilatácie centrálneho echokomplexu.Prosím o vyslvetlenie. Je nutná operácia?Ďakujem
Mária, 13. júna 2008
"Hyperechogénne ložisko 0,4 cm v obličke s jemnou akustickou stopou" je výsledok ultrasonografického vyšetrenia, pri ktorom sa našlo v obličke buď zvápenatené ložisko alebo kameň. Z opisu sa nedá povedať, či ložisko je v dutých močových cestách alebo v tkanive obličky. "Bez dilatácie echokomplexu" znamená, že v dutých priestoroch obličky nie je kamienok uložený tak, aby zabraňoval odtoku moču.
, 13. júna 2008